Viser arkivet for stikkord kolahalvøya

Kolakrisen

Arven fra Sovjet lever videre på Kola-halvøya. I juni fikk en av reaktorene på atomkraftverket i Nord-Russland konsesjon for drift i ti nye år selv om anbefalt levetid gikk ut i 2004.

Tekst:Thomas Heie Gregersen / Illustrasjon: Cristopher Owe

Kola-kraftverket, som ligger 20 mil sør for Murmansk og 20 mil i luftlinje fra Norges landegrense i Finnmark, fikk sine to første av fire reaktorer i drift i 1973 og 1974, med anbefalt levetid i 30 år. Fem år på overtid fikk den eldste reaktoren fornyet konsesjon for ti år i fjor, mens den nest eldste ble tilsvarende fornyet i slutten av juni i fjor. Når de nye konsesjonene går ut i 2018 og 2019, vil det være 15 år på overtid i forhold til levetiden som ble beregnet på 70-tallet.

Les mer…