Viser arkivet for stikkord engasjement

Folk i fyr og flamme

Gjennom tidene har den viktigste drivkraften bak menneskers engasjement vært å forbedre levekårene. I Norge i dag lever vi i et overflodssamfunn, så hva er det da som driver oss?

Tekst: Marit Fiksdal

Det finnes ulike årsaker til at mennesker engasjerer seg, og det finnes ikke noe enkelt svar på hvorfor. Som regel er det en kombinasjon av flere årsaker. Mennesket er en rasjonell aktør og handler ut ifra egne interesser. «What’s in it for me?»-mentaliteten styrer oss langt på vei og er med på å bestemme hva vi engasjerer oss i. De fleste driver på med noe fordi de synes at det er gøy, og slik er det ofte når det kommer til engasjement også. I tillegg kan engasjement gi fordeler, det ser bra ut på CV-en og kan føre til framtidig karriere. Men mennesket handler også ut fra det vi opplever som moralsk riktig, og mange engasjerer seg derfor ut ifra verdier og idealisme. Mennesket føler seg til en viss grad forpliktet til å hjelpe andre, og handler i solidaritet med andre mennesker eller organisasjoner. Slike edle motiver finner vi igjen i ulike religioner og ideologier.

Les mer…