Viser arkivet for stikkord jens, stoltenberg

Kirken som klimaalliert

Prest og tidligere NU-medlem Ole Jakob Løland (28) ønsker at kirka skal være en viktig alliert for miljøbevegelsen.

Tekst: Jørgen Teslo Foto: Per Anders Todal

- Da enkelte kirkeledere rykka ut mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen ble det sagt i ”Nytt på nytt” at kirka nå kom til å kaste seg inn i debatten om å få paprikaen tilbake på Grandiosaen. Og hvorfor ble dette morsomt, hvorfor kunne man latterliggjøre at kirka engasjerte seg i klimasaken? Jo, fordi disse kirkelederne brukte et ensidig sekulært språk som ”forskningen viser” eller ”det vil forårsake store naturødeleggelser” når de argumenterte mot oljeboringen. Vi er kirka, vi har et eget språk for ting som det her. Vi er ikke et politisk parti som meisler ut politiske plattformer. Når vi griper inn i debatten må vi gjøre det med god teologisk argumentasjon.
Les mer…