Høyrehjertesak eller fortsatt vern?

Tekst: Torkjell Trædal Foto: Olov Källgarn/Pressefoto

Framtida til Lofoten, Vesterålen og Senja kan avhenge av hva høyresida bestemmer seg for å ha som kampsaker ved stortingsvalget om to år.

Regjeringen bestemte i mars at det ikke skulle settes i gang konsekvensutredning for områdene utenfor Lofoten og Vesterålen i løpet av denne stortingsperioden. Men hva skjer etter det? Hvilke konsekvenser kan valget Regjeringa tok få for framtiden i norsk oljepolitikk og Lofoten, Vesterålen og Senja. Helge Ryggvik er historiker ved Universitetet i Oslo, og ekspert på olje. Få kan feltet bedre enn ham.

Hva bestemte egentlig Regjeringa seg for om Lofoten, Vesterålen og Senja i mars?
- Egentlig er det er uklart hva de bestemte seg for, men det som er reelt er at det ikke blir satt i gang noen prosess for å åpne for oljeboring så lenge Regjeringa sitter. Samtidig er det delt ut noen utredningsbiter som det er litt uklart hva betyr, men som de som er for oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja klamrer seg til i håp om at det skal åpnes senere. Det som er viktig å huske på er at mens man vernet Lofoten, Vesterålen og Senja, så åpnet Regjeringa store områder i Barentshavet.

Hvorfor droppa de oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja?
- Det tror jeg rett og slett handlet om maktbalansen i Regjeringa. SV trengte en seier og det at man sa nei ble en seier for SVs posisjon i Regjeringa. Men så var det jo andre ting som gjorde at det var mulig å si nei. Den viktigste grunnen var nok anslagene om at det ikke var så mye olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som oljebransjen hadde håpet på. I tillegg var det sterk motstand fra flere hold, og oljelobbyen fikk sitt gjennom at man åpnet mye i Barentshavet. Da hadde ikke Regjeringa så mye å vinne på å si ja.

Hva har Regjeringas beslutning hatt å si for hva oljebransjen vil?

- Dette har flytta fokuset til oljebransjen nordover fra Lofoten. Presset fra oljebransjen for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja er ikke lenger like sterkt som for to år siden, og det kan være godt nytt for området. I tillegg til at man åpnet mange områder i Barentshavet, viste som sagt anslagene fra oljedirektoratet at det ikke var så mye olje utenfor Lofoten som oljebransjen hadde håpet på. Og nå har jo Statoil også gjort oljefunn i Barentshavet hvor man ikke trodde det skulle være noe særlig med olje. Alt dette gjør at oljebransjen retter fokuset nordover, og at Lofoten, Vesterålen og Senja ikke lenger er så viktig. De skjønner at å åpne uten for Lofoten ikke vil redde bransjen, og at framtida ikke lenger ligger der.

Betyr dette at det er større sjanse for at Lofoten, Vesterålen og Senja vil bli verna lenger enn denne Regjeringsperioden?
- Det er vanskelig å si. I utgangspunktet er områdene bare vernet ut perioden, men det vi kaller de objektive forholdene, nemlig at det er mindre olje utenfor Lofoten enn oljebransjen hadde håpet, det er nyåpnede områder i Barentshavet og at det finnes olje der, gjør jo at presset fra oljelobbyen for å åpne Lofoten, Vesterålen og Senja trolig vil være mindre om to år enn det har vært til nå. Det betyr at selv om man får en Høryre-regjering med for eksempel Høyre og Frp, så må den nye regjeringa forholde seg til en helt annen virkelighet enn den dagens regjering har forholdt seg til. Et ja i dag, er ikke nødvendigvis et ja når situasjonen er annerledes. Samtidig er det viktig å se på de subjektive forholdene. Dersom politikere eller folk i nord velger å gjøre åpning av Lofoten, Vesterålen og Senja til en hjertesak i valgkampen, så vil det selvfølgelig gjøre det lettere å åpne. For mange i Lofoten er åpning en hjertesak. Og selv om oljebransjen ikke presser på like mye som før, så vil de jo alltid åpne området.

Så du tror ikke kampen er over?
- Nei, kampen kommer om igjen, men kanskje om lenger tid. Det kan hende seieren er større enn vi tror. Seieren kom på et tidspunkt da de objektive forholdene forandret seg, så om det blir åpnet fort er som sagt avhengig av om Høyre og FrP vil gjøre det til en kampsak. Likevel tror jeg også at de vil bli påvirka av de faktiske forholdene. Samtidig er det jo også avhengig av hva som skjer i verden. Det avhenger av klimakrise, oljepris og om verden får på plass et klimaregime. Og om Norge skjønner at man må satse på noe annet enn olje. Mange tror det blir olje utenfor Lofoten til slutt uansett, men det tror jeg ikke er gitt.

Har forholdet mellom Regjeringa og oljebransjen endra seg, eller var dette bare et engangstilfelle?
- Nei, det forholdene har ikke endra seg. Åpning og raskere tilgang andre steder, i tillegg at oljebransjen ikke føler de har tapt så mye på grunn av anslagene viste mindre olje i Lofoten, gjør at de ikke er sviktet av Regjeringa. Selv om de vil slippe til, er det som sagt ikke så viktig for dem lenger. Men det er klart at det ville vært annerledes dersom Regjeringa ikke åpna Barentshavet, det ikke fantes olje der og det var like mye olje utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja som oljebransjen hadde håpet. Da ville de gått aktivt inn for å påvirke makta i Norge.

Skal man tro oljeforsker Ryggvik kan det høyresiden bestemmer seg for før neste stortingsvalg ha mye å si for framtiden i Nord-Norge. Siri A. Meling er stortingsrepresentant for Høyre, som i skrivende stund er Norges nest største parti. Hun forteller at partiet synes det var dumt at områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja ble vernet.

Hva synes dere om utsettelsen av konsekvensutredning?
- Vi er imot utsettelsen. Vi ville helst hatt den utredninga nå med sikte på åpning av områdene. Områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja burde konsekvensutredes så fort som mulig så vi vet hva som må til for at vi kan åpne. Regjeringas utsettelse var ikke bra.

Hva synes dere om at Regjeringa åpnet store områder i Barentshavet?
- Det synes vi er helt greit. Vi mener generelt at det er viktig at det åpnes flere områder, og spesielt flere attraktive områder. Det er viktig at vi opprettholder produksjonen med tanke på årene som kommer, og at vi kan markedsføre norsk energi i Europa. Og så synes vi et er bra at man åpner nye områder på grunn av utviklinga av den nordligste landsdelen.

Ønsker dere åpne Lofoten dersom dere kommer i regjering?
- Vi har sagt at vi ønsker å ha olje- og gassaktivitet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Kommer dere til å ha Lofoten som satsning i valgkampen om to år?
- Først og fremst tror jeg det Ryggvik sier om at oljebransjen vender blikket nordover er en ønsketenkning fra de som ikke vil ha olje og gass i Lofoten. For oss er ikke dette et enten eller, men et både óg. Vi bør åpne både i Barentshavet og utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Dette er en viktig sak for oss. Det var det ved forrige stortingsvalg, og det vil bli det ved neste valg også.

Vist 237 ganger. Følges av 1 person.
Annonse