Folk i fyr og flamme

Gjennom tidene har den viktigste drivkraften bak menneskers engasjement vært å forbedre levekårene. I Norge i dag lever vi i et overflodssamfunn, så hva er det da som driver oss?

Tekst: Marit Fiksdal

Det finnes ulike årsaker til at mennesker engasjerer seg, og det finnes ikke noe enkelt svar på hvorfor. Som regel er det en kombinasjon av flere årsaker. Mennesket er en rasjonell aktør og handler ut ifra egne interesser. «What’s in it for me?»-mentaliteten styrer oss langt på vei og er med på å bestemme hva vi engasjerer oss i. De fleste driver på med noe fordi de synes at det er gøy, og slik er det ofte når det kommer til engasjement også. I tillegg kan engasjement gi fordeler, det ser bra ut på CV-en og kan føre til framtidig karriere. Men mennesket handler også ut fra det vi opplever som moralsk riktig, og mange engasjerer seg derfor ut ifra verdier og idealisme. Mennesket føler seg til en viss grad forpliktet til å hjelpe andre, og handler i solidaritet med andre mennesker eller organisasjoner. Slike edle motiver finner vi igjen i ulike religioner og ideologier.


Kollektive forandringer
Historien er full av eksempler på hvordan menneskers engasjement har vært med på å forandre verden. Engasjementet har ofte kommet til uttrykk gjennom kollektive bevegelser, som har oppstått på grunn av et problem eller en undertrykt interesse. I disse bevegelsene har menneskene hatt et felles engasjement for å forandre noe i samfunnet. Arbeiderbevegelsen og kvinnebevegelsen er to eksempler på bevegelser som fikk utrettet mye med sitt engasjement, som var grunnet i både interesse og idealisme. Uten disse to bevegelsene hadde det norske samfunnet sett annerledes ut i dag. De kollektive bevegelsene er også et eksempel på at «sammen står man sterkere». Enkeltindivider kan engasjere og skape ringvirkninger, men det er ved kollektiv handling at man får til forandringer.

Ungdomsengasjement
Ulike aldersgrupper bruker engasjementet sitt ulikt. Mens voksne hovedsakelig tyr til valgurnene og de tradisjonelle institusjonene, benytter ungdom seg i større grad av utenomparlamentariske deltakelsesformer, som aksjoner og demonstrasjoner. Det finnes flere eksempler i historien på dette. Ungdomsgenerasjonen på 1960- og -70-tallet huskes av de fleste som en radikal, engasjert og demonstrerende generasjon. Ofte blir dagens ungdom framstilt som en skygge av denne generasjonen. Men er det riktig at ungdom var mer engasjert da enn nå? Hvis vi ser på andelen unge stortingsrepresentanter virker det ikke sånn. Ved stortingsvalget i 1969 ble det valgt inn fire representanter som var 30 år eller yngre. I 2009 var antallet tolv. Ungdommens posisjon i samfunnet har endret seg siden den gang. I dag finnes det flere arenaer der ungdom kan uttrykke sitt engasjement. Ungdomsrådene som finnes rundt om i kommuner og fylkeskommuner fungerer som medvirkningsorganer for ungdom. Etableringen av slike råd skjøt fart på 1990-tallet, og i dag har ungdomsrådene påvirkningskraft og noen rettigheter. En annen forholdsvis ny arena er Internett, som i dag brukes flittig for å spre budskap og mobilisere engasjement.

Vi former verden
Det er rundt 10 millioner medlemskap i frivillige organisasjoner i Norge. Og halvparten av befolkningen engasjerer seg i frivillig arbeid i disse organisasjonene. Arbeidet som legges ned hver dag i fritidsklubbene, idrettslagene og andre frivillige organisasjoner vil mange si er kjernen av det norske engasjementet. Historien har vist at engasjement er virkningsfullt og det finnes nok av ting og saker som trenger engasjerte mennesker i dag. Verdens framtid står på spill, og engasjerte mennesker vil være med å forme den.

Anna Holm Heide, Leder i Elevorganisasjonen

Hva engasjerer deg?
- Litt klisjé, kanskje, men engasjerte mennesker engasjerer meg veldig. Engasjement er smittsomt!

Hvorfor engasjerer du deg?
- Jeg skulle gjerne sagt at jeg gjør det for å redde verden. Egentlig gjør jeg det både fordi jeg synes det er gøy, og fordi jeg kan påvirke.
Jeg har alltid vært engasjert og deltatt på altfor mye, kan ikke forestille meg hvordan det er og ikke bry seg.

Hvis du skulle velge ut én ting som du vil oppfordre alle til å gjøre for å bidra i sitt lokalmiljø, hva ville det vært?
- Bry seg! Melde seg inn i elevråd, ungdomsråd, idrettslag eller lignende. Hverdagen blir mye mer spennende hvis man deltar aktivt i den.

Hvordan engasjerer du deg?
- Jobben min går for det meste ut på å engasjere andre, og jeg er såpass heldig at arbeidsplassen min består av engasjert ungdom.
Selv så er jeg for tiden engasjert i utdannings- og skolepolitikk, men er også veldig opptatt av bistandspolitikk.

Kan du nevne en engasjert person eller bevegelse du mener har gjort en viktig forskjell?
- Jeg har alltid vært fasinert av Rosa Parks. Alt hun gjorde var å nekte og gi bort bussete sitt, men det var alt som skulle til for å få ballen til å rulle.
Det sier mye om hva en enkelt person kan utrette.

Markus Nilsen, Leder i Changemaker

Hva engasjerer deg?
- Mye av det som provoserer meg engasjerer meg også. Jens Stoltenberg er et finfint eksempel på det. Når Stoltenberg sier at vi skal pumpe mer olje opp for verdens fattige, og prøver å gjemme oljeavhengigheten sin ved å bruke fattigdom som unnskyldning, blir jeg så provosert at jeg ikke kan la være å la det gå ut i engasjement.

Hvorfor engasjerer du deg?
- I utgangspunktet fordi jeg ofte føler at jeg ikke har noe valg. Det er helt åpenbart at noe MÅ gjøres. Grunnen til at jeg fortsetter å engasjere meg er kanskje at det er så moro og at det er så mange å engasjere seg sammen med.

Hvis du skulle velge ut én ting som du vil oppfordre alle til å gjøre for å bidra i sitt lokalmiljø, hva ville det vært?
- Jeg er jo mest opptatt av det globale miljøet. Men uansett sak så syns jeg at det å jobbe opp mot politisk endring er det viktigste. Den beste og letteste måten er å være aktiv i en organisasjon. Sammen er vi sterke. Det er ikke bare en klisje, det er sant.

Hvordan engasjerer du deg?
- Jeg har valgt å være med i en organisasjon. Jeg tror den beste måten er å være organisert, stå sammen og kjempe kampen langsiktig. Det ser vi nå i kampen mot åpning av nye oljefelter. Fortsetter vi så vinner vi.

Kan du nevne en engasjert person eller bevegelse du mener har gjort en viktig forskjell?
- Den første jeg kommer på er erkebiskop Desmond Tutu. Makan til kompromissløs mann skal man lete lenge etter. Appellen han holdt i København utenfor klimatoppmøtet i fjor er etter min mening vår generasjons “I have a dream”-tale.

Erik Solheim, Miljø- og utviklingsminister

Hva engasjerer deg?
- Urettferdighet mot mennesker og ødeleggelse av naturen.

Hvorfor engasjerer du deg?
- Det eneste som kan forandre verden er engasjerte mennesker

Hvis du skulle velge ut én ting som du vil oppfordre alle til å gjøre for å bidra i sitt lokalmiljø, hva ville det vært?
- Start en lokal miljøorganisasjon eller meld deg inn i en som finnes fra før.

Hvordan engasjerer du deg?
- Jeg er kjempeheldig og kan engasjere meg gjennom jobben. Gjennom den har jeg sikkert flere muligheter enn de fleste andre til å engasjere meg.

Kan du nevne en engasjert person eller bevegelse du mener har gjort en viktig forskjell?
- Marina Silva, den tidligere miljøvernministeren fra Brasil. Hun lærte å lese som 16-åring, men har mer enn noen bidratt til at bevaring av regnskogen er blitt et spørsmål verden er opptatt av.

Elisabet Rasmusson, Generalsekretær i Flyktninghjelpen

Hva engasjerer deg?
- At 43 millioner mennesker er på flukt fra krig og konflikt i verden i dag. Konfliktene er skapt av mennesker – og kan løses av mennesker bare viljen er til stede.

Hvorfor engasjerer du deg?
- Fordi folk på flukt har desperate behov – og rett til – å få humanitær hjelp. Og jeg vet at innsatsen til Flyktninghjelpen nytter!

Hvis du skulle velge ut én ting som du vil oppfordre alle til å gjøre for å bidra i sitt lokalmiljø, hva ville det vært?
- Om å behandle hverandre med høflighet og respekt, og gjerne invitere en flyktning hjem på kaffe og en prat.

Hvordan engasjerer du deg?
- Gjennom arbeidet i Flyktninghjelpen. Vi sørger for utdanning, husly, nødhjelpsartikler, fri rettshjelp og drift av flyktningleirer for til sammen 3,5 millioner flyktninger.

Kan du nevne en engasjert person eller bevegelse du mener har gjort en viktig forskjell?
- Fridtjof Nansen valgte å gjøre en enorm innsats for flyktninger i mellomkrigstiden. Han fikk blant annet Nobels fredspris for sin humanitære innsats og fredsarbeid, og det er hans engasjement som Flyktninghjelpen viderefører den dag i dag.

Mette Hanekamhaug (FrP), Norges yngste stortingsrepresentant

Hva engasjerer deg?
Kampen for enkeltmenneskets frihet, verdighet og rett til å ta egne valg.

Hvorfor engasjerer du deg?
Fordi jeg ønsker å bidra til å gjøre samfunnet bedre for enkeltmennesket.

Hvis du skulle velge ut én ting som du vil oppfordre alle til å gjøre for å bidra i sitt lokalmiljø, hva ville det vært?
Kardemommeloven! Du skal ikke plage andre, du skal være blid og snill, og for øvrig kan du gjøre som du vil.

Hvordan engasjerer du deg?
Hoveddelen av mitt engasjement får jeg ut ved å være politiker. Videre engasjerer jeg meg i mine venners liv, er med på lokale og nasjonale arrangementer jeg synes er viktige, og jeg støtter ideelle organisasjoners arbeid.

Kan du nevne en engasjert person eller bevegelse du mener har gjort en viktig forskjell?
Ronald Reagan – han kjempet en svært viktig og ideologisk kamp for å bekjempe kommunismen og startet prosessen som gjorde slutt på den kalde krigen. Flere gav han mye av æren for at Muren falt, han satte enkeltmenneskets frihet i sentrum og sørget for store skattelettelser til det beste for samfunnet.

Vist 388 ganger. Følges av 1 person.
Annonse