Jens Stoltenberg - En miljøkatastrofe

I sommer kåret Natur og Ungdom Jens Stoltenberg til årets miljøversting. Tidenes, er kanskje nærmere sannheten.

Tekst: Håvard Lundberg Illustrasjon: Line Lønning

Statsminister Jens Stoltenberg er nok den enkeltpersonen som har hatt størst betydning for norske klimagassutslipp de siste 20 årene. Med viktige stillinger i en rekke regjeringer siden 90-tallet har han mange miljøsynder på samvittigheten. Dette til tross for at han som ung AUF i 1989 skrev at det norske arbeiderpartiet måtte bruke 90-tallet på å vise at det var et miljøparti.

Sammen med Høyre kastet Arbeiderpartiet, med Stoltenberg som parlamentarisk leder, Bondevik I-regjeringen i 2000 og sikret utslippstillatelser til de forurensende gasskraftverkene. Ifølge Stoltenberg ville byggingen av forurensende gasskraftverk øke sannsyneligheten for “CO2-frie” gasskraftverk, men disse står fortsatt urenset. Men allerede før det historiske miljøslaget i 2000 ble det klart at Stoltenberg ivret for forurensning.

Utslippsarkitekt
Da Stoltenberg sluttet som statsekretær i Miljøverndepartementet i 1990 skrev Aftenposten under tittelen Vanskelig hull å fylle at det ble avlagt flere banneord i departementets kroker da avgangen ble kjent. Stoltenberg ble oppfattet av flere som en kompetent motpart til “de folka i oljedepartementet”, som han selv kalte dem. Noen få år senere da han ble nærings- og oljeminister i Brundtland III-regjeringen, var rollene byttet om. Han fikk krass kritikk da han lyste ut kontroversielle områder for oljeboring i Skagerak og utenfor Nordland. Dette var bare begynnelsen på den ekspansive oljepolitikken som Stoltenberg har fortsatt med, flere ganger i sårbare havområder, og som har ført til at hans regjeringer har satt rekord på rekord i utlysninger på norsk sokkel. Politikken var en garanti for høyere klimagassutslipp, og har befestet oljeindustrien som Norges største forurenser.

Det var nok mange miljøvernere som satte julekakene i halsen i 2009, da påtroppende sjef for oljeindustriens landsforening Gro Brækken kunne fortelle at vi måtte bore etter olje utenfor Lofoten og Vesterålen for barnas skyld. 15 år tidligere var det Stoltenberg som brukte nettopp dette argumentet. VG skrev at Stoltenberg ville “bore for barna”, som et svar på kritikken fra blant annet Kåre Willoch om at den norske oljen ble hentet ut i et for raskt tempo. Ifølge Stoltenberg kunne muligens oljealderen snart være ute og nye, mindre forurensende energiformer kunne komme til å gjøre oljen mindre verdifull i fremtiden. Alternative energikilder, som ny fornybar energi, kunne komme til å gjøre oljen mindre verdifull – derfor var det om å gjøre å smi mens jernet var varmt.

Flau bris
Kanskje er det derfor Stoltenberg ved en hver korsvei har valgt bort de fornybare løsningene. Allerede i 2000 begynte norske politikere å snakke om et felles sertifikatmarked med Sverige, som ville sikre utbygging av mer fornybar energi. Ikke lenge etter at Stoltenberg på ny kom til regjeringsmakt ble støttesystemet skrinlagt i 2006. Grunnen skal ha vært at Stoltenberg var bekymret for økte strømavgifter. Siden har utbygging av ny fornybar energi strandet. Da en samlet miljøbevegelse i 2008 lobbet for å øke el-avgiften, for å sikre milliardinntekter til utbygging av fornybar energi, var det mange i regjeringen som stilte seg positiv til forslaget. Men etter at statsbudsjettet ble lagt frem, skrev Dagbladet at Stoltenberg personlig skal ha satt ned foten mot forslaget fordi han var redd for å havne i en avgiftsdebatt med FrP i det kommende stortingsvalget.

I 2009 trumfet Stoltenberg igjennom å fjerne avgiftsfritaket på biodrivstoff, som til nå har gjort biodrivstoff billigere enn de fossile konkurrentene. Dette er den samme Stoltenberg som 30 år tidligere skrev: “Det er (derfor) politikernes fordømte plikt å sørge for at det blir ulønnsomt for bedrifter, bønder, matpakkebilister og andre å forurense. Det betyr bøter, avgifter og reguleringer. Kanskje ikke blant de mest populære tiltakene politikere kan foreslå, men helt nødvendig.”

Utslippskutt: hjemme bra, borte best
Men der det har gått dårlig med avgiftspolitikken har Stoltenberg gjort opp for seg med andre økonomiske virkemidler. Stoltenberg skal ha spilt en sentral rolle i å innarbeide systemet med kvotehandel i Kyoto-avtalen. Bakgrunnen skal ha vært frykten for at utslippsreduksjoner ville få store konsekvenser for oljenasjonen Norge. I følge Dagens Næringsliv skrev Stoltenberg et notat i 1997, da som finansminister, at “Norge vil kunne bli påført meget store samfunnsøkonomiske kostnader hvis en klimaavtale bare inneholder krav til reduksjoner i CO2-utslippene, og ikke åpner for (…) kvotehandel”.

Klimakvotesystemet er blitt kritisert av mange for å utsette de store utslippsreduksjonene som trengs. En studie fra analysebyrået Carbon Retirement som ble publisert i år, viste at kun 27 øre av hver krone som investeres i en klimakvote i sør, faktisk går til det konkrete miljøprosjektet. Like fult har Stoltenbergs kvotehandellobby på 90-tallet skapt rasjonalet i norsk klimapolitikk om at vi skal “kutte hjemme og ute”, noe som innebærer at vi frem mot 2012 skal kjøpe om lag 30 millioner klimakvoter.

Imens er det antatt at norske utslipp skal fortsette å øke. I 2007 satte Norge utslippsrekord på over 55 millioner tonn klimagasser. Samme år brukte Stoltenberg halvparten av talen sin til Arbeiderpartiets landsmøte på å snakket om det menneskeskapte klimaproblemet. Men taler kutter ikke utslipp, og så lenge Stoltenberg fortsetter å ivre for forurensning vil han trolig gå ned i historien som en miljøkatastrofe på to bein.

Vist 864 ganger. Følges av 11 personer.

Kommentarer

Matchende horn og slips, glimrende!

De som sier at Jens Stoltenber ikke går i takt med folket tar feil. Det er bare Jens som går i takt. Det er folket som er i utakt.

Uten å ta noen stilling til Fredriksens utflagging, må en bare komme innom noen tanker om de tusenvis av norske arbeidsplasser som kanskje forsvinner i kjølvannet.
Den seansen på dagsrevyen i går der Stoltenberg i sin sedvanlige aroganse forfektet at det var andre og viktigere tanker enn det han hadde i hodet, var for min del de to strekene som endelg skal settes under et godt svar. Men jeg er ikke så helt sikker på at våre meninger blir tillagt mye respekt under de manipulerte bildenes seriøsitets-barometer.

NEI, STOLTENBERG HAR INGEN RESPEKT
-—————————————————-
-—————————————————-

Torkjell Trædal, Redaktør i Putsj, som gis ut av Natur og Ungdom, har med det manipulerte bildet av Stoltenberg lagt opp til tonen og kanskje nivået i denne meningsutvekslinga. Det er mange som ikke liker Stoltenberg, og det er sikkert fortsatt mange som liker Stoltenberg, men det er det ikke så mye givende å lese. Det kunne vi gjetta oss til på forhånd. Jeg gjør framlegg om at en tar utgangspunkt i sakene som Torkjell T nevner videre i debatten.

Har fortsatt sans for Stoltenberg – men denne kåringen og disse punktene Torkjell framhever har absolutt sin plass…Nordmenn er klare for miljødugnad og ønsker at dette skal gjennomsyre samfunnet vårt, problemet er svake poitikkere som er redd for færre stemmer…

Dette var bare begynnelsen på den ekspansive oljepolitikken som Stoltenberg har fortsatt med, flere ganger i sårbare havområder, og som har ført til at hans regjeringer har satt rekord på rekord i utlysninger på norsk sokkel. Politikken var en garanti for høyere klimagassutslipp, og har befestet oljeindustrien som Norges største forurenser.

Er det noen som i fullt alvor mener at Norge ikke burde hatt oljeutvinning i det hele tatt på norsk sokkel? At oljeutvinninga har foregått i altfor stort tempo er ei anna sak.

Siden har utbygging av ny fornybar energi strandet.

Er det sant? Msteparten av energien i Norge er elektrisk energi fra vasskraftverk. Småkraftverk bygges over hele landet. Det er oppgradering av gamle kraftverk. Det det er brems på er den forsøplinga og ødelegginga av landskapene langs kysten som vindmøllene utgjør.

JENS juger så det renner av han..og han er i godt selskap der i AP…folket i utakt ja..og ja takk..
nei du…

Jens Stoltenberg og familien hans har enorme aksjer i vaksine firmaet GSK som gjorde sitt beste for å forgifte det norske folk under den påståtte svineinfluensen,
Han er medlem av Bilderbergerordenen som ønsker å innlemme Norge under glaobalismens fascistgrep, den globale økonomien slår snart sprekker , fordi alle real lverdier er solgt ut av Norge og det siste som nå er på trap-pene er ekstra beskatting av alle eide boliger i dette landet.

Konspirasjonteoriene i denne tråden når nye, helt idiotiske høyder.

Eller er det Idiotikk bare å over se, godta og aksepter det hele..??

ULF.
De fleste vet at familien Stoltenberg har aksjer i vaksinefirmaet GSK , at du velger å kalle det konspirasjon, tyder på at du overhodet ikke er intererssert i å se hva som foregår i samfunnet i det hele tatt , at via EØS avtalen blir vi lurt inn bakveien inn i EU . Hvorfor blir 5000 EU- direktiver godtatt av norske politikere , når Grunnloven sier at det kun er norske politikere som skal lage norske lover og hvem sitter med makten på verdensbasis, det er sentralbanken over sentralbanker hvor innehaverne kontrollerer penger , media og industri og har kontroll over det hele.
Ga på youtube og skriv Bilderberger, så får du et sjokk, fordi utenlandske journalister er ikke fullt så letet å kjøpe til taushet som de norske.

Når konspirasjonsteori kommer på banen må jeg minne om at verdenshistorien er gjennomsyret av KONSPIRASJONSPRAKSIS. Og det er ingen teori.

Norge er et lite, lett gjennomskubart land der “alle” kjenner “alle”. Kom ned på jorda! Jeg er imot medlemskap i EU og alle direktivene som vi må godta, men enkelte såkalte politiske partier legger fram så tullete påstander at de motvirker en kamp mot EU-medlemskap.

Nå rauser det ut litt fra skapet til Stoltenberg også – jf Stoltenberg skjulte eksklusiv sølvgave

I 2001 fikk statsminister Jens Stoltenberg (Ap) et eksklusivt kaffeservise i sølv fra den indiske statsministeren. Gaven ble overrakt da Stoltenberg sammen med kona Ingrid Schulerud var på offisielt besøk i India i april 2001, skriver Dagens Næringsliv.

Gaven ble oppført i Stoltenbergs selvangivelse for 2001, men den ble aldri ført opp i Stortingets register. Stoltenberg oppga at han hadde fått tepper fra India og Aserbajdsjan, men ikke kaffeserviset i sølv.

Ifølge statsministerens statssekretær Torbjørn Giæver Eriksen stipulerte Stoltenberg ingen verdi i selvangivelsen, men bare beskrev hva gaven besto av.

Levert tilbake året etter
I dag husker Stoltenberg lite.

– Det er ikke i mitt eie lenger, og jeg husker ikke. Jeg ber om at dere tar kontakt med Statsministerens kontor (SMK) for å få svar. Det er lenge siden, sier Stoltenberg til DN onsdag.

Kaffeserviset ble ifølge Giæver Eriksen levert tilbake til SMK “i løpet av 2002”.

Siden mandag formiddag har DN stilt spørsmål til Statsministerens kontor, men en rekke av dem er ikke besvart. Etter det DN erfarer skal det være Ingrid Schulerud som på et tidspunkt var interessert i å beholde gaven.

Bondevik beholder gaver
Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik har ifølge Aftenposten beholdt 54 av de flere hundre gavene han fikk som statsminister. Han har ingen planer om levere disse tilbake.

– Det ser jeg ingen grunn til å gjøre, så lenge de ligger under grensen for registreringsplikt, den samme grensen som Stoltenberg-regjeringen nå praktiserer for tilbakelevering, sier Bondevik.

Blant gavene han har beholdt, er en siselert dolk fra Aserbajdsjans parlamentspresident, et sølvfat fra presidenten i Chiles senat, en gullbelagt vase fra Egypts statsminister og en sigareske med fem klokker fra Italias statsminister.

Ifølge Bondevik er alle disse gavene verdt under 2.000 kroner, som er grensen for når gaver skal registreres.

De Gale Globale utgjør så mange som ca. 140 av 169 stortingsrepresentanter.
De arbeider intenst for å få Norge underlagt Fremmed Makt.
Og så definerer man Demokrati som et “representativt folkestyre”, representativt for hvem, folket eller Globalistene på Stortinget?
Hvem har klart å gjennomskue dette?

Denne månelandingen på Kårsrø ble jo bare en kræsjlanding.

Annonse